Bon turystyczny

bon turystyczny1. Komu przysługuje bon?

Bon będzie przysługiwać osobie, która w dniu wejścia w życie ustawy będzie mieć przyznane prawo do:

  • świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+),
  • lub dodatku wychowawczego w wysokości ww. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

W okresie od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. będzie mieć przyznane prawo do świadczenia lub dodatku określonych w pkt 1, na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane takie prawo. Bon będzie przysługiwał również na dzieci, których rodzice pracują za granicą.

2. Jaka jest wartość bonu?

Bon w wysokości 500 zł będzie przysługiwać na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma dodatkowy bon również w wysokości 500 zł, czyli otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł. Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

3. W jaki sposób można składać wnioski o bon?

Nie trzeba składać dodatkowych wniosków o przyznanie bonu. Trzeba go będzie jedynie aktywować.

Bon będzie generowany w systemie PUE ZUS. W celu aktywacji bonu konieczne będzie zalogowanie się przez osobę uprawnioną w systemie PUE ZUS (można to zrobić za pomocą profilu zaufanego czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i potwierdzenie poprawności danych albo dokonanie aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numer telefonu.

Bony, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, będą przekazywane za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

4. W jakiej formie bon będzie wydany?

Bon będzie mieć postać dokumentu elektronicznego w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru. Po aktywacji bonu w systemie PUE ZUS, będzie on przekazany za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany numer telefonu lub adres poczty elektronicznej.

5. Czy bonem można płacić kilka razy?

Za pomocą bonu będzie można dokonywać płatności wielokrotnie, aż do wyczerpania kwoty bonu.

6. Jaki jest termin ważności bonu?

Bon wygaśnie 31 marca 2022 r.

7. Czy za pobyt w hotelu można zapłacić bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci?

Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon.

Źródło: https://www.gov.pl/