COVID-19 - wytyczne

Tarcza z napisem

Szanowni Goście,

Bezpieczeństwo Państwa jest dla nas najwyższą wartością i priorytetem. W związku z sytuacją epidemiczną w Polsce wdrożyliśmy szereg dobrych zasad higieny i bezpieczeństwa, które pozwolą cieszyć się udanym pobytem w naszym obiekcie.

  • pracownicy odbyli szkolenie z zasad zachowania czystości, higieny i są zobowiązani do ich przestrzegania – są to min. regularne, dokładne i częste mycie rąk, dezynfekcja stanowiska pracy, sprzętu używanego do wykonywania swoich obowiązków,
  • pracownicy są wyposażeni w maseczki ochronne, rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, mierzymy pracownikom temperaturę po przyjściu do pracy,
  • przy wejściu do obiektu znajduje się płyn do dezynfekcji, prosimy o każdorazowe skorzystanie z niego,
  • proces meldunku ograniczyliśmy do minimum, jednak dla naszego wspólnego dobra prosimy o wypełnienie krótkiej deklaracji w karcie rejestracyjnej
  • po zameldowaniu Gościa nasza obsługa każdorazowo dezynfekuje ladę recepcyjną oraz terminale płatnicze,
  • przed Państwa przyjazdem pokoje zostały dokładnie sprzątnięte i zdezynfekowane,
  • ze względów higienicznych nie świadczymy usługi sprzątania podczas pobytów,
  • korytarze, recepcja,  są sprzątane i dezynfekowane ze wzmożoną częstotliwością, natomiast toalety, windy, klamki, poręcze, uchwyty nie rzadziej niż co 1 godzinę,
  • w obiekcie mogą przebywać jedynie osoby zakwaterowane,
  • w pokojach istnieje zakaz używania suszarek nadmuchowych.